Tietosuojaseloste

Tämä on Finnish Net Solutions Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 8.4.2020.

Rekisterinpitäjä

Finnish Net Solutions Oy, 1733917-4
Tekniikantie 12
02150 Espoo
puh. 019 425 1610
info@fns.fi

Yhteyshenkilö

Antti Kähkönen
Tekniikantie 12
02150 Espoo
dpo@fns.fi

Rekisterin nimi

Finnish Net Solutions Oy:n asiakas- ja prospektirekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on markkinoinnin osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat tyypilliset asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yrityksen tai organisaation nimi, osoite ja tunnistetiedot. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing).

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa; esim. kirjanpitolain mukaan tietoja tulee säilyttää jopa 10 vuotta. Tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

Jos et halua vastaanottaa näitä evästeitä, suosittelemme, että muutat selaimesi asetuksia.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Lakisääteisissä tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Rekisterimme ja järjestelmämme sijaitsevat EU:n alueella, mutta meillä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.
 • Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä.
 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvatarkistuksia tehdään säännöllisesti.

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

 • tarkastaa omat tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, hänellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.
 • pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
 • pyytää vanhentuneiden tai muutoin perusteettomasti käsiteltävien tietojen poistamista
 • pyytää tietyissä tapauksissa käsittelyn rajoitusta
 • vastustaa oikeutettuun tai yleiseen etuun perustuvaa tietojen käsittelyä
 • pyytää tietojensa siirtämistä silloin, kun tietoja käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella
 • peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä meille pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fns.fi.