Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Finnish Net Solutions Oy, 1733917-4
Tekniikantie 12
02150 Espoo
info@fns.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Olli Venemies
Finnish Net Solutions Oy

Rekisterin nimi

Finnish Net Solutions Oy:n asiakas- ja prospektirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään markkinointiin mahdollisille asiakasyrityksille ja asiakassuhteen hoitamiseen.
Rekisteriin tallennetaan tietoja asiakasyrityksistä ja näiden yhteyshenkilöistä. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys tai organisaatio, yrityksen osoite ja tunnistetiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakas- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.