Työnäytteet

Sähköinen kansalaisfoorumi Otakantaa.fi

Oikeusministeriö

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua.

Otakantaa.fi on osa oikeusministeriön laajempaa demokratiapalvelukokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen.

Uudistettu palvelu julkaistiin alkuvuonna 2016

Palvelun uudistuksessa parannettiin erityisesti palvelun käytettävyyttä. Uusi verkkopalvelu on esteetön ja se toimii kaikilla päätelaitteilla. FNS vastasi uuden verkkopalvelun käyttöliittymäsuunnittelusta, visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta.

Otakantaa.fi on avoimen lähdekoodin työkaluilla toteutettu selainkäyttöinen verkkopalvelu. Nykyisin FNS vastaa palvelun ylläpidosta. Palvelun lähdekoodi on julkaistu Github-verkkopalvelussa.

Kysy lisätietoa & ota yhteyttä

Olli Venemies varatoimitusjohtaja 0440 731 192

Vastuualueita:

Työnjohto, Räätälöityjen järjestelmien myynti & suunnittelu, Diarium-tuotekehitys, hallinto & talous

Osaamisalueet

  • Julkishallinto