Työnäytteet

Nuorten mielipiteet kuuluviin uuden palvelun avulla

Oikeusministeriö

Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on valtakunnallinen vaikuttamispalvelu, jossa nuorilla on mahdollisuus ideoida ja ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä paikallisista tai valtakunnallisista asioista. Palvelun tuottavat yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Palvelun voivat ottaa käyttöönsä muun muassa kunnat, koulut, järjestöt ja nuorten vaikuttajaryhmät. Nuorten parissa toimijat voivat esittää palvelussa ideoita ja kysymyksiä, joihin toivovat nuorten mielipiteitä ja kannanottoja.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti vastaa vaikuttamispalvelun koordinoinnista ja tuesta käyttäjille. ”Nuortenideat.fi:n tavoitteena on tarjota kaikille nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus tulla kuulluksi. Tärkeintä on tarjota nuorille monipuolisesti mahdollisuuksia vaikuttaa ja varmistaa, että heidän ideoihinsa vastataan. Pelkkä väline yksin ei riitä”, kertoo Koordinaatin toiminnasta vastaava Jaana Fedotoff.

Palvelua voi hyödyntää välineenä myös koulujen demokratiakasvatuksessa, jossa ohjataan nuoria vuorovaikutukseen kuntien, koulujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Palvelussa nuoret voivat helposti seurata asiansa käsittelyä ja tehtyjä päätöksiä.

Verkossa vaikuttaminen on helppoa

Nuortenideat.fi-palvelua käyttävät tahot tarjoavat nuorten avuksi omat yhdyshenkilönsä. Palvelua jo testausvaiheessa käyttäneen Porvoon kaupungin nuorisotyöntekijä Sara Tallsten kertoo, että pilotoinnin aikana nuoret kirjoittivat Porvoon kaupungille 13 ideaa. ”Suosituin idea oli ’Brädi esiintymään Porvooseen’, jota kannatti 125 nuorta. Tämä idea toteutuu, kun Brädi tulee syksyllä esiintymään tähtiartistina Talent Factory -tapahtumaan Porvoon Taidetehtaalle”, Tallsten lisää.

Palvelua käyttävät myös nuorten vaikuttajaryhmät ja oppilaskunnat. ”Hyvä, että nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa helposti ja nopeasti netin kautta. Palvelu ei ole monimutkainen”, kuvailee Porvoon nuorisovaltuutettu Veera Granroth.

Nuortenideat.fi on avoimen lähdekoodin työkaluilla toteuttu selainkäyttöinen verkkopalvelu. FNS vastaa palvelun teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta.

Kysy lisätietoa & ota yhteyttä

Olli Venemies varatoimitusjohtaja 0440 731 192

Vastuualueita:

Työnjohto, Räätälöityjen järjestelmien myynti & suunnittelu, Diarium-tuotekehitys, hallinto & talous
Hyvä, että nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa helposti ja nopeasti netin kautta. Palvelu ei ole monimutkainen.

Osaamisalueet

  • Julkishallinto
  • Bootstrap
  • Python
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Responsiivinen
  • Käyttöliittymäsuunnittelu