Työnäytteet

Museoviraston Kuvakokoelmat.fi -verkkokauppa

Museovirasto

Kuvakokoelmat.fi -verkkopalvelun avulla on mahdollista selailla ja tutkia valikoitua julkista otosta Museoviraston kuvakokoelmien ja Suomen merimuseon valokuva-arkiston kuva-aineistoista sekä tutustua kuvalliseen kulttuuriperintöömme. Helppo ja monipuolinen hakujärjestelmä palvelee sekä tutkijoita, kuvatoimittajia ja muita ammattilaisia että ensi kertaa arkistoon tutustuvia. Tällä hetkellä palveluun on julkaistu noin 30 000 valokuvaa metatietoineen.

Verkkopalvelu on suunniteltu automaattiseksi ja manuaalista ylläpitotyötä ei juurikaan ole. Kuvat siirtyvät palveluun automaattisesti Webservice-rajapinnan kautta Museoviraston taustajärjestelmästä. Kuvien hinnoittelu perustuu palvelun yhteyteen rakennettuun hinnastoon, joka määrää kuvalle hinnan käyttötarkoituksen perusteella. Maksuliitäntänä palvelussa käytetään valtionhallinnon Vetuma-palvelua. Kuvan korkearesoluutioversio toimitetaan asiakkaalle heti onnistuneen maksusuorituksen jälkeen digitaalisesti verkkopalvelun kautta. Kuvamyynnin tulot tilitetään kirjanpitoliitännän kautta automaattisesti Museoviraston taloushallintajärjestelmään.

FNS toteutti Kuvakokoelmat.fi -palvelun Museovirastolle räätälöitynä ratkaisuna vuonna 2010. Nykyisin FNS vastaa palvelun teknisestä ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Viimeisimpänä uudistuksena kevään 2013 aikana palvelun käytettyyttä parannettiin mm. hakuominaisuuksien osalta ja palveluun liitettiin mukaan Suomen merimuseon arkiston valokuvia.

Kysy lisätietoa & ota yhteyttä

Olli Venemies varatoimitusjohtaja 0440 731 192

Vastuualueita:

Työnjohto, Räätälöityjen järjestelmien myynti & suunnittelu, Diarium-tuotekehitys, hallinto & talous

Osaamisalueet

  • Julkishallinto
  • Verkkokauppa
  • Vetuma
  • Raindance
  • Musketti
  • Webservice