Työnäytteet

Määrärahojen käsittelyjärjestelmä ARA:lle

Ympäristöministeriö

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluu Ympäristöministeriön hallinnon alaan ja vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

Korjausavustus.fi on ARA:lle toteutettu verkkopalvelu, jonka avulla hallinnoidaan korjaus- ja energia-avustusten käsittelyä. Uusi verkkopalvelu sähköistää aikaisemmin paperitse hoidetun määrärahojen hakuprosessin. Järjestelmän käyttäjinä ovat kunnat ja ARA:n virkailijat. Palvelun avulla kunnat voivat ilmoittaa ARA:lle määrärahatarpeensa ja tehdä rahatilauksia. Palvelu mahdollistaa kunnille myös ajantasaisen tiedon saannin avustuksista ja määrärahoista. Palvelu sisältää myös rajapinnan Rondo-järjestelmään, jonka kautta määrärahat maksetaan kunnille.

Järjestelmä on rakennettu osana valtion SADe-ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä sähköisiä palveluja julkiselle sektorille. Korjausavustus.fi -verkkopalvelu otettiin tuotantokäyttöön 8.2.2015. Palvelu on toteutettu avoimen lähdekoodin työkaluilla ja toteutustyössä kiinnitettiin erityistä huomioita tietoturvaan. Tietoturvallisuus varmistettiin ennen käyttöönottoa ulkopuolisen auditoinnin avulla.

Kysy lisätietoa & ota yhteyttä

Olli Venemies varatoimitusjohtaja 0440 731 192

Vastuualueita:

Työnjohto, Räätälöityjen järjestelmien myynti & suunnittelu, Diarium-tuotekehitys, hallinto & talous

Osaamisalueet

  • Julkishallinto
  • Bootstrap
  • Python
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Responsiivinen
  • Käyttöliittymäsuunnittelu