Työnäytteet

Lääkehoitopassi tukee lääkehoidon oppimista

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on kehittänyt yhdessä muiden suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa lääkehoitopassin. Lääkehoitopassi tukee terveydenhuollon AMK-opiskelijoiden lääkehoidon opintojen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.

FNS vastasi lääkehoitopassin sähköisen version toteutuksesta. Opiskelijat kirjaavat lääkehoitopassiin suoritusmerkintöjä lääkehoidon eri osa-alueiden osaamisesta. Harjoittelupaikkojen ohjaajat varmentavat opiskelijan osaamisen erityisellä Osaa-merkinnällä.

Verkossa toimivalla lääkehoitopassilla on jo tuhansia käyttäjiä. Käyttäjäkunta koostuu opiskelijoista, opettajista ja harjoittelupaikkojen ohjaajista.

Lääkehoitopassi on räätälöity sovellus, joka toteutettiin avoimen lähdekoodin työkaluilla. FNS vastaa palvelun jatkokehityksestä, teknisestä ylläpidosta ja käyttäjätuesta.

Tutustu: https://www.laakehoitopassi.fi/

Kysy lisätietoa & ota yhteyttä

Olli Venemies varatoimitusjohtaja 0440 731 192

Vastuualueita:

Työnjohto, Räätälöityjen järjestelmien myynti & suunnittelu, Diarium-tuotekehitys, hallinto & talous
Uutta sähköistä lääkehoitopassia voi käyttää mistä tahansa. Ainoastaan Internet-yhteys ja nettiselain vaaditaan.

Osaamisalueet

  • CakePHP
  • MySQL
  • JQuery
  • Visuaalinen suunnittelu