Provet Cloud -tiimi

Provet Cloud tiimissä työ on viime aikoina ollut hektistä uusien asiakkuuksien merkeissä. Tuotteemme on ollut nopeasti kasvava, joten tiimimme koko on myös sen myötä kasvanut. Nykyään meitä on 10 ohjelmoijaa, joista pari on osa-aikaisia. Lisäksi tuotteemme parissa työskentelee muita ihmisiä myynnin, asiakastuen ja testauksen parissa.

Kesän 2017 lopulla aloitimme Scrum-malliin siirtymisen ohjelmistokehityksessä. Nykyään kahden viikon sprintit rytmittävät hyvin työtämme ja päivittäiset Daily Scrumit ovat parantaneet sisäistä kommunikointia. Yritämme jatkuvasti kehittää työtämme Scrumin avulla. Olemme ensimmäinen tiimi FNS:n sisällä, joka on ottanut tämän mallin käyttöön. Edelleen Scrumin omaksumiseen sisältyy paljon opettelua, mutta uskomme, että se parantaa työmme laatua ja nopeutta.

Työmme koostuu pääosin ohjelmoinnista, suunnittelusta ja teknisestä tuesta. Arkkitehtuurimuutokset hoidamme yhdessä FNS:n järjestelmäarkkitehdin kanssa. Hyödynnämme ohjelmistokehityksessä paljon automaattista testausta sekä CI/CD-työkaluja. Pääohjelmointikielenä käytämme Pythonia ja Javascriptiä.

Tiimistämme löytyy monenlaista osaajaa, joilla on erilaisia vahvuuksia. Meillä on hyvä yhteishenki.