Petmeddata hyödyntää lohkoketjuteknologiaa

FNS on pitkään tehnyt suosittuja eläinklinikoiden toiminnanohjausjärjestelmiä. Sen myötä heräsi ajatus saada lemmikkien terveystiedot yhteen sähköiseen tietokantaan, helposti käytettäväksi.

”Petmeddatan perusajatus on olla lemmikkien terveys- ja hoitohistorian tietovarasto. Omistajalla on siinä lemmikkinsä hoitotiedot aina mukana, vaikka menisi uudelle klinikalle. Ja eläinlääkäri saa sieltä helposti luettavassa muodossa tiedon, mitä eläimelle on aiemmin tehty. Ei tarvitse kuljettaa mukana käsin kirjoitettuja tai jostain printattuja papereita”, projektipäällikkö Eva Kaisti kertoo.

Taustalla on sama idea kuin ihmispuolella Kanta-palvelussa.

Petmeddatan toteuttaminen lohkoketjutekniikalla mahdollistaa sen, että moni partneri voi samanaikaisesti tuoda tai hakea sieltä tietoa. Rajapintojen kautta siihen voi liittää yhteistyökumppanien muita sovelluksia. Tekoälyn avulla hakuja voi helposti rajata.

”Olemme liikkeellä ensimmäisenä koko maailmassa, tämä on maailman kattavin lemmikkieläinten terveystietoja sisältävä tietokanta”, Eva toteaa.

Ensimmäiset eläinklinikat Suomessa ottavat sovelluksen pilottikäyttöön loka-marraskuussa. Virosta ja Ruotsista on tarkoitus saada jalansijaa myös loppuvuoden aikana.

Aluksi järjestelmä on tarkoitettu lemmikkieläinten tiedoille. Melko nopeasti mukaan otetaan myös hevoset, koska sillä puolella on tuotteelle kysyntää.

Petmeddata on lemmikkien ekosysteemi. Mukaan voi integroida sovelluksia muilta terveydenhuollon palveluntarjoajilta, esimerkiksi videoeläinlääkäreiltä.

Tärkeä yhteistyökumppani on myös tutkimus, joka voi käyttää eläinten anonyymiä dataa. Eläimen nimi tai mikrosiru eivät koskaan ilmene missään. Anonyymien terveystietojen pohjalta tutkimus voi kehittää esimerkiksi uusia hoitomuotoja tai lääkkeitä.

Eläinten omistajille ja eläinklinikoille järjestelmä on ilmainen. Partnereilta peritään maksu, että he pääsevät tarjoamaan järjestelmässä omia palvelujaan.