Lisäoppia Reactista

FNS:ssä suhtaudutaan myönteisesti koulutukseen ja kannustetaan ihmisiä hakemaan lisää oppia. Aki Foudila kävi React Finland 2018-tapahtumassa huhtikuun lopulla.

”Konferenssin aihe oli React, joka on JavaScript-kirjasto käyttöliittymien rakentamiseen. React on meillä otettu asiointipalvelussa käyttöön. Se on meille uusi tekniikka, joten päätettiin Sampan, Ernon ja Tuomaksen kanssa käydä kuuntelemassa pari päivää”, hän kertoo.

Osallistujia konferenssissa oli yhteensä 300. Esitykset ja esiintyjät olivat Akin mielestä todella hyviä ja mielenkiintoisia.

Hän kertoo oppineensa ja saaneensa uusia näkökulmia siitä, miten muut käyttävät Reactia:
”Tapahtuma antoi positiivisen kuvan JavaScriptistä ja Reactista, ja opetti hallitsemaan asiointipalvelun koodia yleisesti. Aiemmin koodin sekavuus vähän huoletti, mutta seminaarissa tuli ilmi paljon tekniikoita, joilla tilannetta voi parantaa.”

Aiemmin hän oli ajatellut Flow-kirjaston olevan melko turha, mutta koulutuksen jälkeen hän on muuttanut mieltään. Hyödyllinen on. Samalla hän kuuli muista hyödyllisistä kirjastoista ja siitä, miten niitä voi ja kannattaa käyttää Reactin kanssa, ja miten niitä yhdistellään.

Asiointipalveluun voisi harkita ottaa käyttöön joitain seminaareissa esiin tulleita kirjastoja.

Samoin koulutuksessa kuuli paljon Reactin tilanhallinnan eri työkaluista ja niiden käytöstä.

”Tämä oli ensimmäinen yrityksen ulkopuolinen koulutus. Mielelläni kävisin vastaavissa kerran, pari vuodessa”, vajaat neljä vuotta talossa ollut Aki Foudila sanoo.