FNS Developer Academy starttaa

Tammikuussa alkaa FNS Developer Academy. Se on vastavalmistuneille koodareille tarkoitettu koulutusohjelma – meidän oma Akatemiamme!

”Halusimme tarjota matalan kynnyksen työn aloitukseen vastavalmistuneille, joilla ei vielä ole kokemusta työelämästä. Koulutusohjelman kautta juuri alalle tulleilla on mahdollisuus saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta koodarinaluilta”, konsernin HR-asiantuntija Heidi Bergström kertoo.

Innokkaita hakijoita FNS Developer Academyyn oli noin 80. Ohjelmaan valittiin kuusi koodaria.

Työntekoa…

Academy kestää noin seitsemän kuukautta. Se sisältää sekä työntekoa että opiskelua.

Neljä päivää viikossa akatemialaiset tekevät normaalisti työtä kukin omassa tiimissään heille nimetyn mentorin ohjeistuksella. Omassa tiimissä pääsee pikkuhiljaa tutustumaan siihen ohjelmistoon, minkä parissa tulee myöhemmässä vaiheessa työskentelemään itsenäisemmin. Myös oman tiimin toimintatapoihin, työkaluihin ja työkavereihin pääsee tutustumaan jo koulutusohjelman alusta alkaen.

Academyssä tutustutaan työelämään monipuolisesti, sillä koulutukseen sisältyy hyvin laaja-alaisesti liiketoimintaamme ja sen eri funktioihin perehtymistä. Sen lisäksi, että koulutusohjelmaan valituille esitellään muun muassa PHP:n, Pythonin ja Djangon viimeisimmät niksit, tutustutaan tarkemmin tietoturvaan sekä testauksen eri ratkaisuihin, tietokantoihin ja Frontendin uusimpaan teknologiaan, he pääsevät tutustumaan myös myyntiin, ohjelmistojen implementointiin, asiakaspalveluun, dokumentointiin sekä projektinhallintaan liittyviin liiketoiminnan osa-alueisiin.

”Ohjelmaan osallistuvat saavat laajan kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta ja heidän on varmasti helpompi nähdä oma roolinsa isossa kuvassa, sekä ymmärtää, miten tärkeää työtä he pääsevät asiakkaille tekemään”, Bergström sanoo.

…ja koulutusta

Työajasta viidesosa kuluu koulutukseen. Perjantaisin ohjelmaan mukaan päässeet kokoontuvat tekemään joko sisäistä projektia tai syventyvät tiettyyn teemaan omien, jo talossa olevien ammattilaistemme johdolla.

Sisäiset projektit tehdään pienryhmissä ja ohjelmaan osallistuneet henkilöt pääsevät itse alusta asti toteuttamaan esimerkiksi järjestelmän, johon työntekijät voivat merkitä tekemänsä päiväkävelyn. Päiväkävelythän ovat yksi yrityksen eduistamme.

”Projektissa ohjelmaan osallistuvat laativat yhdessä projektisuunnitelman, määrittelevät tehtävänjaon ja aikataulun sekä suunnittelevat projektin eri vaiheet ja projektissa käytettävät työkalut. Tukea projektin toteuttamiseen saa tarvittaessa kollegoilta ja esimiehiltä.”

Bergström kertoo, että ohjelman rekrytointiprosessin viimeisessä vaiheessa hakijat kutsuttiin ryhmähaastatteluun. Se antoi rekrytoijille hyvän käsityksen muun muassa siitä, miten ryhmä toimisi yhdessä, miten keskinäinen kommunikaation toimii ja minkälaisen roolin kukin hakija otti yhteisessä tehtävässä.

”Uskon, että myös hakijat saivat ryhmähaastattelussa hyvän kuvan siitä, mitä itse ohjelmassa toteutettava sisäinen projekti tulee pitämään sisällään. Vaikka ohjelmaan valituilla henkilöillä on monenlaista taustaa, heitä yhdistää se, että heillä ei ole aiempaa työkokemusta ohjelmistotalossa, mutta suuri into päästä käyttämään koulussa opittuja taitoja ihan oikeissa töissä.”

Koulutusajalta ohjelmassa mukana olevat saavat harjoittelijan palkkaa ja yhtiön muillekin työntekijöille tarjoamat täydet työsuhde-edut. Tavoitteena on työllistää heidät vakituisiksi työntekijöiksi ohjelman päätyttyä.