Det är ett privilegium att kunna jobba med sin passion

”Att arbeta med något du är passionerad över är ett stort privilegium, och jag är tacksam för att jag har fått möjlighet att göra det. Samtidigt som företaget växer, träder nya möjligheter fram och flera anställda med värdefulla insatser kommer med i teamet”, säger Victoria Nervander.

Hon fick anställning hos FNS som försäljningsansvarig för den svenska marknaden i slutet av augusti 2018. Som försäljningsansvarig ansvarar hon för hela försäljningsprocessen av Provet Cloud – ett molnbaserat journalsystem för veterinärindustrin.

Victoria fick sin tradenomexamen några månader innan hon började på FNS. Innan FNS har hon arbetat inom bl.a. försäljning, både i Finland och utomlands.

”Att arbeta inom FNS har verkligen varit en fantastisk upplevelse hittills. Aldrig har jag blivit så väl omhändertagen på en arbetsplats. Jag har fått ett otroligt stöd av min handledare och kolleger – de motiverar mig, stöder mig och ger mig frihet att utvecklas”, säger Victoria.

Hon är en utåtriktad och innovativ person, som tar glädje av utmaningar och viljan att utvecklas är ständig.

Victoria gillar långa promenader i skogen och bus med sin 11 månader gamla tibetanska mastiff, Aslan.

”Musiken är också en stor del av mitt liv och kvällar i goda vänners sällskap kan aldrig bli fel.”

 

 

It is a great privilege to work with your passion

”Working with something you’re passionate about is a great privilege, and I’m grateful that I’ve had the opportunity to do that. At the same time as the company grows, new opportunities emerge and new employees with valuable knowledge and skills join the team”, says Victoria Nervander.

She was employed by FNS as an international sales specialist for the Swedish market at the end of August 2018. As a sales specialist, she is responsible for the entire sales process of Provet Cloud – a cloud-based journal system for the veterinary industry.

Victoria received her graduate degree a few months before she started at FNS. Before FNS, she has worked in sales, both in Finland and abroad.

”Working in FNS has really been a fantastic experience so far. I have never been so well welcomed at a workplace. I have received incredible support from my supervisors and colleagues – they motivate me, support me and give me freedom to develop”, says Victoria.

She is an outgoing and innovative person who takes pleasure in challenges and the will to develop is constant.

Victoria likes long walks in the forest and playtime with her 11 month old Tibetan mastiff, Aslan.

”Music is also a big part of my life and evenings in good friends’ company can never go wrong.”