Design-ryhmän työn jälki näkyy monessa asiassa

Design-ryhmä, vasemmalta Rurik, Tanel ja Sofia.

 

Meillä FNS:ssä on ollut oma visuaalinen suunnittelija vuodesta 2012 lähtien. Alussa suunnittelutyöt koostuivat pääasiassa verkkosivujen ja erilaisten markkinointimateriaalien graafisesta suunnittelusta, sekä verkkoon että printtiin.

“Jo alkuvuosina panostimme omien ja räätälöityjen verkkopalveluiden käyttöliittymiin ja niiden käytettävyyteen. Halusimme myös olla teknologian kehityksessä mukana, joten teimme erilaisia mobiilisovelluksia ja uusia verkkopalveluita, joissa huomioitiin hyvä käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu”, Rurik Mahlberg kertoo.

Yrityksen valtavan nopean kasvun myötä suunnitteluun on saatu lisäresurssia. Viime syksynä aloitti Design-ryhmä kolmen suunnittelijan voimin: ryhmää vetää Lead Designer Rurik Mahlberg, UI/UX Designereina toimivat Sofia Herkiä sekä Tanel Vahisalu.

Design-ryhmä toimii in-house periaatteella kaikkien konsernin eri yritysten kanssa. Se tekee hyvin erilaisia suunnittelutöitä.

“Yksi osa on tuotteiden ja yritysten brändeihin liittyviä suunnittelutöitä, kuten esimerkiksi kotisivut, visuaaliset ilmeet, mainokset ja video- ja valokuvaus. Toinen osa töistä on verkkopalveluiden (UI) käyttöliittymä- ja (UX) käyttäjäkokemuksen suunnittelua”, Mahlberg kertoo.

Käyttäjäkokemus on tuotteen tai palvelun käytön tuottama kokonaisvaltainen elämys. Tämä on alue, johon FNS:ssä haluamme tulevaisuudessa panostaa paljon lisää. Haluamme, että käyttäjäkeskeisestä näkökulmasta pidetään huolta kaikkien kehityssyklien vaiheiden aikana.

Hyvällä käyttäjäkokemuksella voi saavuttaa merkittävää liiketoiminnallista etua. Kuten Mahlberg korostaa, käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat meille tärkeitä jokaisessa projektissa ja jokaisessa tuotteessa.

Siksi haluamme tuntea verkkopalveluiden käyttäjämme paremmin ja suunnitella heille oikeita asioita, ja oikeilla tavoilla. Tutkimme ja mittaamme verkkopalveluiden käyttäjäkokemusta, jotta tiedämme kuinka olemme onnistuneet verkkopalvelun kehittämisessä. Vanhojenkin verkkopalveluiden pitää uudistua ja niiden käytettävyyttä pitää koko ajan kehittää ja valvoa.

“Haasteellisinta työssämme on ymmärtää käyttäjien tarpeet kokonaisvaltaisesti, jotta voimme tehdä oikeita ratkaisuja. Työssä vaaditaan nopeaa ymmärrystä ja näkemystä eri asioista. Suunnittelijana työskentely edellyttää sekoitusta erilaisista taidoista. Niitä ovat esimerkiksi tietämys teknisistä seikoista, luovuus ja pehmeät arvot sekä ymmärrys psykologiasta ja analyyttisestä ajattelusta”, Mahlberg toteaa.

Mukavinta tässä työssä on hänestä se, että saa työskennellä useiden erityyppisten ihmisten kanssa ja ratkaista haasteellisia ongelmia, joilla todella on merkitystä.

Design-ryhmä kasvaa ja haemme Senior Product/UX Designeria. Hänen vastuulleen tulee Provet Cloud- tuotteen käyttäjäkokemuksen tutkiminen ja parantaminen.